jpadvies

Vastgoed- Zorg- en Omgevingsvraagstukken

JP Advies wil op basis van een ondernemende, proactieve en maatschappelijk betrokken houding alle door de klant aangedragen woon-, zorg- en omgevingsvraagstukken voor betrokkenen helder maken en tot een oplossing brengen. De klant staat daarbij centraal. Op creatieve en doortastende wijze is JPadvies voor opdrachtgevers de bruggenbouwer en ontzorger.

Vastgoed

Wanneer je wilt investeren in vastgoed en de doelstelling daarbij is om een direct rendement van meer dan bijvoorbeeld 5% te maken zal altijd eerst een traject moeten worden afgelegd, waarin je criteria aanlegt voor soort vastgoed, locaties, flexibiliteit, weinig of geen bemoeienis, etc. 

Zorg

Bij zorgorganisaties wordt de financiële armslag vanwege gewijzigd overheidsbeleid steeds beperkter en lopen kasstromen via andere wegen. Het is zaak om op deze nieuwe werkelijkheid tijdig, en vooral slim, in te spelen.

Omgeving

Bij levendige woon- en werkgemeenten moeten we verbindingen leggen tussen fysieke en sociale structuren . We zetten onze voorzieningen zo in, dat ze daadwerkelijk de maatschappelijke effecten brengen, die we voor ogen hebben.

Jan Pooyé & Rogier Mulder

Herkenbare, maatschappelijke oplossingen

JPAdvies

De oplossing zal zich altijd vertalen in passende, herkenbare en praktisch uitvoerbare handreikingen. Of het nu betreft de realisering van rendabele woningen, de beleggingen in vastgoed, de zorg voor mensen met een hulpvraag of de geheel nieuwe inrichting van een omgeving, altijd zal de oplossing voor de klant herkenbare, maatschappelijk aanvaarde kenmerken bevatten. De aangedragen oplossing wordt daardoor voor eenieder herkenbaar en uitvoerbaar.

Voor voorbeelden van concrete activiteiten die wij voor opdrachtgevers kunnen verrichten, klik hieronder.