Fendertshof (Fijnaart)

Deels in een nieuwe jas

Tussen Surplus en WSG is onlangs een aanvulling op de bestaande huurovereenkomst van Fendertshof te Fijnaart overeengekomen. Surplus is een regionale organisatie voor welzijn, zorg, comfort en wonen met dochterstichtingen in West- en Midden-Brabant. WSG is een woningcorporatie in de regio Geertruidenberg en omgeving met kwalitatief goed bezit en betrokken medewerkers. Het belang van voldoende, kwalitatief goede en betaalbare woningen voor mensen die moeite hebben een passende woning te vinden staat bij WSG voorop.

Woningstichting WSG investeert in de – onlangs nog door Koning Willem-Alexander bezochte-  Fendertshof om deze verder geschikt te maken voor groepswonen voor dementerende ouderen. Surplus op haar beurt intensiveert de zorg en begeleiding van deze groep ouderen en zoekt voor allerlei activiteiten in de Fendertshof nadrukkelijk aansluiting bij de hechte dorpsgemeenschap van Fijnaart.

JPadvies is blij aan deze gewenste ontwikkeling een steentje te hebben kunnen bijdragen door afspraken tussen de organisaties op het gebied van wonen en zorg niet slechts gedegen te beschrijven maar ook aan de hand van criteria jaarlijks toetsbaar te laten zijn.