Herorientatie zorgvastgoed

(als gevolg van transitie in de zorg)

Een forse opgave

Een qua omvang kleine woningcorporatie, gelieerd aan een zorginstelling, staat voor een forse opgave. Enerzijds laat de demografische opbouw voor de komende periode tot 2030 in het werkgebied een duidelijke toename van ouderen zien. Uitbreiding van de woningvoorraad ligt dus in het verschiet wil de wachtlijst niet te ver oplopen. Anderzijds brengt de transitie in de zorg met zich mee, dat op korte termijn flink wat verzorgingshuisplaatsen zullen verdwijnen. Dit betekent voor dit segment van het vastgoed een reële dreiging van leegstand.

Een oplossing op maat

Voor beide in samenhang te beschouwen problemen, met daaraan gekoppeld de best passende positie van de woningcorporatie is JP Advies gevraagd een oplossing te creeren, waarbij een aantal – in goede samenspraak nader te duiden – criteria geldt. Een ervan is natuurlijk de financiële beperktheid van middelen.

Een vrijblijvende afspraak

Graag maakt JP Advies met u een afspraak om ervaringen te delen en onze werkwijze toe te lichten. Neemt u daarvoor gerust contact op!

JPAdvies

Jan Pooyé & Rogier Mulder

Scenario advies

JP Advies levert een rapportage met een beschrijving van de problematiek, de vastgestelde criteria en de richting, waarin de reële oplossing in het verschiet ligt. Ook wensen van toekomstige klanten worden hierbij betrokken. De opdracht zal concreet uitmonden in een beschrijving van een aantal scenario’s met elk zijn voor- en nadelen, alsmede in een advies welk scenario de voorkeur verdient.

Een vrijblijvende afspraak

Graag maakt JP Advies met u een afspraak om ervaringen te delen en onze werkwijze toe te lichten. Neemt u daarvoor gerust contact op!