Nieuwbouw Frencken College klaar in 2018

Pleidooi om sporthal ook in te zetten voor sportclubs

BN De Stem – Rob Musters – Oosterhout – 24 mei 2016

De gemeenteraad is gisteravond unaniem akkoord gegaan met een investering van 14,6 miljoen euro in Oosterhoutse schoolgebouwen. De grootste hap, ruim 13 miljoen euro, gaat naar renovatie en deels nieuwbouw van het Frencken College in Oosterhout. De school draagt zelf een miljoen euro bij. De bouw begint in 2017 en moet in 2018 klaar zijn.

Het huidige gebouw is verouderd, heeft een slechte ventilatie, elektrische leidingen uit de jaren zestig, hier en daar een verzwakte fundering en lekkages. Het plan wat nu voorligt, krijgt steun van de volledige gemeenteraad. In het plan blijft het jongste deel van de school staan, dat is een kwart van de totale bebouwing. De rest gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw met drie verdiepingen.

Als teken van saamhorigheid voert Jan de Ridder (VVD) het woord ook namens GBV, Groen Brabant, D66 en GroenLinks. De Ridder: “Het is een forse investering, maar dat doen we in blijdschap. Het is het begin van een mooi project waar we veertig jaar trots op kunnen zijn.”

Maria Dujardin (Gemeentebelangen) wijst nog op de goede samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen. “Zoveel draagvlak verdient een compliment.” Dujardin vraagt ook aandacht voor een breder gebruik van de nieuwe gymzaal. Dat doen ook Tanja Roovers (CDA) en Anton van Opzeeland (PvdA). Opzeeland: “Als sportverenigingen in de sporthal kunnen trainen, lost dat veel problemen op voor de clubs.”

Wethouder Robin van der Helm geeft aan dat het Frencken College al in gesprek is met diverse verenigingen. Van der Helm: “De ene school gaat daar creatiever mee om dan de andere, maar als het om een bredere inzet van de schoolruimtes gaat, zitten we in Oosterhout op de goede weg.” Lid van de directie van het Frencken College, Frank van Damme, kijkt tevreden toe vanaf de publieke tribune. Van Damme: “Dit is een heel mooie coproductie met de gemeente. We hebben allebei stevig onderhandeld, maar er ligt nu een schitterend plan. We hebben niet overal onze zin in gekregen, maar hiermee kunnen we heel goed de toekomst in.”