Omgeving

sporthal

Zorg en Welzijn, Sport en Cultuur, Onderwijs

In het kader van levendige woon- en werkgemeenten is er veel werk aan de winkel; de gemeenschap vraagt om verbindingen tussen fysieke, lees gebouwelijke en sociale structuren. Het gaat er om onze voorzieningen zo in te zetten, dat ze daadwerkelijk betekenisvol zijn voor de gebruikers. Functionaliteit is dus een belangrijk uitgangspunt.

De transities in zorg en welzijn kunnen een belangrijke aanjager vormen om deze verbindingen te leggen tussen accommodaties en groepen mensen, organisaties. Zo wil JP Advies een bijdrage leveren om inwoners, die zorg en ondersteuning nodig hebben, zo dicht mogelijk bij huis in de buurt op te vangen.

Daarnaast wil JP Advies bijdragen aan respectvolle integratie, bijvoorbeeld door deelname aan sport en cultuuruitingen. Daarbij hoort ook een goed bereikbare en optimaal geoutilleerde fysieke infrastructuur in de vorm van sportaccommodaties, bibliotheken, wijk- en gezondheidscentra, etc.

Goed onderwijs tenslotte is de basis voor reële kansen op de arbeidsmarkt ofwel kansen op betaald werk, voor een stevige persoonlijke ontwikkeling en voor volwaardige deelname aan de samenleving. Een breed scala aan voorzieningen in basis- en voortgezet onderwijs hoort hierbij.