Quickscan zorgvastgoed

quickscan
JPAdvies

Jan Pooyé & Rogier Mulder

Is uw zorgorganisatie toekomst-proof?

Bij zorgorganisaties wordt de financiële armslag vanwege gewijzigd overheidsbeleid steeds beperkter en lopen kasstromen via andere wegen. Het is zaak om op deze nieuwe werkelijkheid tijdig, en vooral slim, in te spelen.
Dit kan door ervoor te zorgen dat uw organisatie echt toekomst-proof is als het gaat om de structuur, de financiën en het beheer van uw zorgvastgoed. Helaas heeft JP Advies in de praktijk moeten constateren, dat deze drie aspecten vaak onderbelicht zijn en daarmee zorg dragen voor fikse exploitatieverliezen. Dit moet en kan anders.

Een scherp oog op een onzekere toekomst

JP Advies biedt aan om uw zorgvastgoed door te lichten op structuur, financiën en beheer. JP Advies inventariseert uw bestaande vastgoed en beziet uw plannen voor nieuwe ontwikkelingen. Dit doet JP Advies op basis van ontwikkelde (risico-) parameters en met een scherp oog op de soms onzekere toekomst.

Een vrijblijvende afspraak

Graag maakt JP Advies met u een afspraak om ervaringen te delen en onze werkwijze toe te lichten. Neemt u daarvoor gerust contact op!

Zorgvastgoed

Quickscan en indien nodig ruimer onderzoek

De aanpak van JP Advies begint met een quickscan, en als er omissies worden ontdekt die ook door u erkend worden, volgt er een ruimer onderzoek. Zo beziet JP Advies:

  • Welke potentie het gebied rondom bestaande woonzorgcentra heeft vanuit demografie, markt en concurrentie?
  • Wat zijn de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreidingen van de bestaande locaties?
  • Welke ambities heeft de instelling op het gebied van het verlenen van zorg en welzijn?
  • Wat is er nodig om het vastgoed fysiek geschikt te maken voor de aansluiting aan de vraag?

Daarnaast vraagt JP Advies zich af, of de nieuwe werkelijkheid aansluit bij uw strategische koers qua vastgoed alsook antwoord geeft op de vragen en wensen, die er ongetwijfeld binnen uw organisatie en bij uw cliënten leven.

Het resultaat is een helder en praktisch advies waarin is aangegeven wat u op functioneel en financieel gebied in de toekomst van uw zorgvastgoed mag verwachten, wat mogelijke risico’s zijn en wat u – in onze ogen – te doen staat.
Het advies stelt u in staat heldere stappen te formuleren, voor uzelf, uw organisatie maar zeker voor uw cliënten, zodat er een zonnig toekomstbeeld kan ontstaan.

Een vrijblijvende afspraak

Graag maakt JP Advies met u een afspraak om ervaringen te delen en onze werkwijze toe te lichten. Neemt u daarvoor gerust contact op!